Polityka prywatności

Dyrekcja NZOZ ,, SALUS’’ s.c. dla zapewnienia realizacji przyjętych na początku istnienia Firmy, celów jakościowych zobowiązuje się do:

  • bezpośredniego zaangażowania w pracę na rzecz jakości świadczonych usług;
  • budowy i stałej poprawy systemu jakości z uwzględnieniem wymagań regulacji prawnych determinujących działalność przedsiębiorstwa;
  • zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji celów jakościowych;
  • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych w zakresie pracy i świadczonych usług medycznych
  • budowy jak najlepszych relacji między pracownikami, ciągłego podnoszenia ich kwalifikacji w zakresie opieki medycznej i stosunków interpersonalnych;
  • dywersyfikacja usług;

Jako Firmie nie zależy nam na uzyskaniu Certyfikatów jakości lecz na usatysfakcjonowaniu naszych podopiecznych i wniesieniu do ich domów radości i serca, których tak niewiele w dzisiejszym świecie.....Jednak w roku 2010 takowy certyfikat został nam przyznany - jest to CERTYFIKAT IS0 9001:2009  i tak do tej pory co roku auditorzy przyznają naszej Firmie kolejne. Certyfikaty te potwierdzają wysoką jakość naszych usług pielęgniarskich, opiekuńczych oraz rehabilitacji leczniczej.

Script logo Copyright © 2021 - 2024 Salus