Kadra

Nasza Kadra to: 

  • magistrowie pielęgniarstwa i fizjoterapii
  • pielęgniarki licencjonowane
  • pielęgniarki środowiskowo/rodzinne
  • pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
  • wykwalifikowane opiekunki domowe
  • technicy fizjoterapii

 Biuro obsługuje personel administracyjny.

 Szczególną uwagę przy doborze pracowników zwracamy na umiejętności w nawiązywaniu przyjaznej więzi z podopiecznym i rozwiązywaniu jego problemów związanych z chorobą lub niepełnosprawnością , jak również na chęć do systematycznego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji. 

Script logo Copyright © 2021 - 2024 Salus